佛說父母恩難報經注音版

\

wen
ru
shi

yi
shi
,
,
po
qie
po
zai
she
wei
cheng
qi
shu
ji
gu
du
yuan

er
shi
,
,
shi
zun
gao
zhu
bi
qiu


fu
mu
yu
zi
you
da
zeng
yi
!
!

ru
bu
chang
yang
,
,
sui
shi
jiang
yu
,
,
si
da
de
cheng
,
,
you
jian
fu
fu
,
,
zuo
jian
fu
mu
,
,
jing
li
qian
nian
,
,
zhèng
shi
使
bian
便
li
bei
shang
,
,
ran
wu
you
yuan
xin
yu
fu
mu
,
,
ci
zi
you
bu
zu
bao
fu
mu
en
!
!

ruo
fu
mu
wu
xin
jiao
ling
xin
,
,
huo
an
yin
chu
;
;
wu
jie
yu
jie
jiao
shou
,
,
huo
an
yin
chu
;
;
bu
wen
shi
使
wen
jiao
shou
,
,
huo
an
yin
chu
;
;
qian
tan
jiao
ling
hao
shi
,
,
quan
le
jiao
shou
,
,
huo
an
yin
chu
;
;
wu
zhi
hui
jiao
ling
xia
hui
,
,
quan
le
jiao
shou
,
,
huo
an
yin
chu
;
;
ru
shi
xin
ru
lai
、
、
zhi
zhen
、
、
deng
zheng
jue
、
、
ming
xing
cheng
、
、
wei
shan
shi
、
、
shi
jian
jie
、
、
wu
shang
shi
、
、
dao
fa
yu
、
、
tian
ren
shi
、
、
hao
fo
shi
zun
,
,
jiao
xin
fa
jiao
shou
,
,
huo
an
yin
chu
。
。

zhu
fa
shen
shen
,
,
xian
shen
huo
guo
,
,
yi
wei
shen
shen
。
。

ru
shi
zhi
zhe
,
,
ming
tong
ci
xing
,
,
jiao
ling
xin
sheng
zhong
、
、
ru
lai
sheng
zhong
shen
qing
jing
xing
,
,
zhi
bu
qu
chang
he
he
,
,
fa
fa
cheng
jiu
,
,
jie
cheng
jiu
,
,
san
mei
cheng
jiu
,
,
zhi
hui
cheng
jiu
,
,
jie
tuo
cheng
jiu
,
,
jie
tuo
jian
hui
cheng
jiu
。
。

suo
wei
sheng
zhong
,
,
si
shuang
ba
bei
。
。
shi
wei
ru
lai
sheng
zhong
,
,
zui
zun
zui
gui
,
,
dang
zun
feng
jing
yang
,
,
shi
shi
jian
wu
shang
fu
tian
。
。
ru
shi
zhu
zi
,
,
dang
jiao
fu
mu
xing
ci
。
。

zhu
bi
qiu
you
er
zi
,
,
suo
sheng
zi
、
、
suo
yang
zi
,
,
shi
wei
bi
qiu
you
er
zi
。
。
shi
gu
zhu
bi
qiu
,
,
dang
xue
suo
sheng
zi
,
,
kou
chu
fa
wei
。
。
ru
shi
zhu
bi
qiu
,
,
dang
zuo
shi
xue
。
。

er
shi
,
,
zhu
bi
qiu
wen
fo
suo
shuo
,
,
huan
xi
feng
xing
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看